Okosotthon megoldások a gyártásban?

A NEWtechtalk vendége volt Dr. Galambos Péter, a Bejczy Antal iRobottechnikai Központ vezetője. Masa Attilával, az Indeveyes Technology Kft. alapító-vezérigazgatójával olyan izgalmas témákról beszélgettek, mint: hogyan jelennek meg a közösségi média, vagy akár az okosotthon technológiák megoldásai a gyártásban? Mi köze a Messengernek az anyahajók kommunikációs rendszeréhez? Vajon mit hoz a társdalomnak az ipar 4.0? A tanulságos podcast az alábbi linken hallgatható meg.

Közös projektben a DiabTrenddel

Újabb ígéretes vállalati kooperációt szentesített az Óbudai Egyetem vezetése. Ezúttal a DiabTrend AI Analytics Kft.-vel írtak alá együttműködési megállapodást. A közös cél, hogy világszínvonalú, a világpiacon értékesíthető cukorbeteg döntéstámogató rendszert dolgozzanak ki a két Fél kompetenciájának, erőforrásainak és innovatív megoldásainak egyesítésével.

Prof. Dr. Kovács Levente rektor elöljáróban megköszönte a cég vezetésének elkötelezettségét, amelyet kezdetektől mutatott az Óbudai Egyetem felé a Kiberorvosi Kompetencia Központ (KIKOK) pályázatban megkezdett együttműködés kapcsán. Emlékeztetett, a diabétesszel kapcsolatos kutatások az Óbudai Egyetemen évtizedes múltra tekintenek vissza. A rektor felidézte, hogy a témába vágó kutatásait többek közt a Magyar Diabetes Társaság közreműködésével végezte, melynek a mesterséges hasnyálmiriggyel foglalkozó munkacsoportja a közelmúltban, tavaly év végén alakult meg.

A DiabTrend Kft. hazai startup vállalkozásként a korszerű személyes informatikai eszközök nyújtotta lehetőségeket kapcsolja össze a legújabb szenzorok és a mesterséges intelligencia módszerek alkalmazásával a cukorbetegek mindennapi életének megkönnyítése érdekében. Fejlesztéseik során, a saját technológiák mellett az Óbudai Egyetem tudományos műhelyének eredményeit is beépítik mobilalkalmazásukba, amely a diabetes betegek és az ellátásban részvevő szakemberek számára nyújt olyan szolgáltatásokat, mint a félautomatikus naplózás, vércukorszint előrejelzés és különböző automatikus figyelmeztetések.

Mindez egyértelműen kapcsolódik a Medicina 4.0 területén megfogalmazott elképzelésekhez. Prof. Dr. Kovács Levente oktatási és kutatási szempontból egyaránt előremutatónak nevezte az időközben született ötleteket, amelyek a DiabTrend Kft. vezetőivel, illetve Dr. Eigner Györggyel, a Biomatika és Alkalmazott Mesterséges Intelligencia Intézet igazgatójával és Dr. Galambos Péterrel, az Óbudai Egyetem Kiberorvosi Kompetencia Központjának (KIKOK) igazgatójával, azaz a munkaprogram résztvevőivel történt egyeztetések révén születtek. Reményét fejezte ki, hogy a formálisan is létrejött együttműködés megalapozza a közös munka hosszú távú folytatását.

Havlik Marcell, a DiabTrend AI Analytics Kft. ügyvezetője örömét fejezte ki az együttműködés létrejötte kapcsán. Hangsúlyozta, hogy az Egyetem vezetése rendkívül pozitívan állt a közös innovációhoz. Cégük elkötelezett azirányban, hogy az egyetemi kutatókkal együttműködve piacképes termékeket hozzanak létre, hiszen tapasztalatuk szerint nagy potenciált rejt az akadémiai kutatás és piacorientált fejlesztés szinergiája.

Az együttműködési megállapodást kézjegyével ellátta, a DiabTrend AI Analytics Kft. részéről: Havlik Marcell ügyvezető, Havlik Tamás technológiai vezető, valamint az Óbudai Egyetem részéről Prof. Dr. Kovács Levente rektor és Ormándi Gabriella kancellár.

Az eseményen részt vett még: Dr. Galambos Péter, az Óbudai Egyetem Kiberorvosi Kompetencia Központjának (KIKOK) igazgatója és Dr. Eigner György a Biomatika és Alkalmazott Mesterséges Intelligencia Intézet igazgatója.

További részletek az együttműködésről

Az együttműködés célja, hogy világszínvonalú, a világpiacon értékesíthető cukorbeteg döntéstámogató rendszert dolgozzanak ki a két Fél kompetenciájának, erőforrásainak és innovatív megoldásainak egyesítésével.

Az Egyetem részéről az együttműködés „2019-1-3-1-KK-2019-00007” azonosítószámú „Innovációs szolgáltató bázis létrehozása diagnosztikai, terápiás és kutatási célú kiberorvosi rendszerek fejlesztésére” című projekt (továbbiakban KIKOK projekt) keretében valósul meg, azzal a szándékkal, hogy a kooperációt az Egyetem a projekt megvalósítási és fenntartási ideje után is fenn kívánja tartani, amennyiben az mindkét fél számára kölcsönösen előnyös módon lehetséges.

Az együttműködés alapvető célja

A Felek megosztják egymással elméleti és gyakorlati tudásbázisukat, kapcsolatrendszerüket, saját megoldásaik használatát, szakmai és piaci céljaik elérésének érdekében.

Mindkét Fél eltökélt célja, hogy unikális és innovatív, a világpiacon értékesíthető terméket, vagy termékcsoportot fejlesszen ki. Az együttműködés elsőszámú célja, hogy a létrejövő termékeket – egymás számára hozzáférhetővé téve –, a cukorbeteg döntéstámogatás világszintű éllovasává váljanak.

További cél, a Felek innovációs potenciáljának növelése, közös kutatási és fejlesztési tevékenységek megvalósításán keresztül.

A Felek közös hazai és nemzetközi pályázati és projekttevékenységek indításában, megvalósításában is együtt kívánnak működni.

Forrás: https://news.uni-obuda.hu/articles/2021/01/28/kozos-projektben-a-diabtrenddel

Az IEEE HS “Student Paper Contest” című pályázatának eredménye

A 2020. évi pályázaton BSc kategóriában első helyezést ért el Puskás Melánia, a Neumann János Informatikai Kar nappali tagozatos hallgatója.

Pályaművének címe:

Élettani folyamatok paraméterbecslése mesterséges intelligencia használatával

Témavezetője Dr. Drexler Dániel András, egyetemi docens.

Puskás Melánia az Élettani Szabályozások Kutatócsoportjában dolgozik, részt vesz az Óbudai Egyetem Kiberorvosi Kompetencia Központ projektjében.

Gratulálunk az elért eredményhez!

Óbudai Egyetem Kibermedicina Webinárium

Online konferencia előadások tekinthetők meg 2020.11.19-én 10.00 órától, amelyek az „Innovációs szolgáltató bázis létrehozása diagnosztikai, terápiás és kutató célú kiberorvosi rendszerek fejlesztésére” című projekt célkitűzéseit és eredményeit mutatják be.

A rendezvény fő témái: Daganatterápia, Digitális Patológia és Cukorbetegeket segítő alkalmazások fejlesztése. Az Óbudai Egyetem Kiberorvosi Kompetencia Központja (KIKOK) és konzorciumi partnerei, az  az ELKH Természettudományi Kutatóközpont és a 3DHistech Kft. az „Innovációs szolgáltató bázis létrehozása diagnosztikai, terápiás és kutató célú kiberorvosi rendszerek fejlesztésére” című projekt keretében végzett kutatómunka eredményeiről számolnak be online esemény keretében.

Előadások:

  • Robotalkalmazás mikroszkóp tárgylemezek archiválására nem strukturált működési környezetben: megvalósíthatósági elemzés
  • Digitális mikroszkópia, 3D megjelenítés
  • Kemoterápia optimalizálás: kihívások és eredmények
  • Fizikai aktivitás detekció gépi tanulás segítségével BlackAnt platform használatával
  • Transzgenikus egérmodellek alkalmazása kemoterápia optimalizáláshoz

Az esemény részletes programja és az előadások rövid kivonata a mellékelt meghívóban találhatóak.

A rendezvényen való részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött.

Regisztráció: https://innovacio.uni-obuda.hu/hu/obudai-egyetem-kibermedicina-webinarium

Minden érdeklődő részvételére számítunk!

A Kibermedicina webinárium a 2019-1.3.1-KK-2019-00007 számú „Innovációs szolgáltató bázis létrehozása diagnosztikai, terápiás és kutató célú kiberorvosi rendszerek fejlesztésére” projekt finanszírozásában valósul meg.

MEGHÍVÓ

Kutatás-fejlesztés és Innováció Magyarországon

Megjelent a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 2020. évi kiadványa „Kutatás-fejlesztés és Innováció Magyarországon” címmel. A brosúra azzal a céllal készült, hogy a lehető legszélesebb körben tegye elérhetővé a kutatás-fejlesztés és az innováció szerepét, jelentőségét a versenyképesség növelésében. Az egyetemi-ipari kutatási együttműködések témakörében az Óbudai Egyetemet a Kiberorvosi Rendszerek Kompetencia Központ (KK) kapcsán említik meg a kiadványban, ezzel tudományos erőssége egyértelműen pozícionált, és a Területi Innovációs Platformokat (TIP) illetően is az elismert egyetemek között szerepel, illeszkedve az Egyetem új stratégiai irányához.

A kiadvány a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adataira és uniós forrásokra támaszkodva nyújt objektív képet a hazai KFI szektor jelenlegi helyzetéről és folyamatairól, rávilágítva a legfontosabb összefüggésekre is. Az NKFI Hivatal által életre hívott és múlt évben indult Területi Innovációs Platformok (TIP) kezdeményezésének célja, teret biztosítani a helyi ökoszisztéma szereplői együttműködéséhez és új szakmai alapok létrehozásához. A megújuló hazai innovációs ökoszisztéma jövőbeli teljesítménye és versenyképessége szempontjából kulcsfontosságú, hogy az érintett szereplők kapcsolatai helyi szinten is megerősödjenek és az intelligens szakosodási stratégia mentén fokozzák egy-egy térség innovációs képességét. Az NKFI Hivatal olyan új találkozási pontokat kíván létrehozni a Területi Innovációs Platformok keretében, amelyek új szemlélettel segítik elő az információáramlást, a tudástranszfert, valamint az együttműködést és a szakmai kapcsolatépítést. Eddig közel 200 szervezet csatlakozott már a Területi Innovációs Platformhoz.

A „Kutatás-fejlesztés és Innováció Magyarországon” című kiadvány elektronikus formában is letölthető a következő weboldalról:

https://nkfih.gov.hu/hivatalrol/hivatal-kiadvanyai/kutatas-fejlesztes-magyarorszagon-2020


Forrás: http://news.uni-obuda.hu/articles/2020/07/10/kutatas-fejlesztes-es-innovacio-magyarorszagon