Robotalkalmazás mikroszkóp tárgylemezek archiválására nem strukturált működési környezetben: megvalósíthatósági elemzés

Dr. Galambos Péter, Károly István Artúr, Dr. Kuti József, Takács Mátyás, Felek Roland, Tarsoly Sándor, Garamvölgyi Tivadar, Hámori Lilla, Dr. Haidegger Tamás

A patológiai laboratóriumok archívumai világszerte több évtizede módszeresen gyűjtik a tárgylemezeken preparált szövetmintákat. Az felhalmozott minták és a hozzájuk kapcsolódó adatok jelentős értéket képviselnek, digitalizálásuk révén a minták hozzáférhetővé válnak további feldolgozás céljaira. A minták digitális formában való elérése fontos az oktatás, a klinikai gyakorlat és a rohamosan fejlődő gépi intelligencia diagnosztikai, illetve terápiás célú fejlesztése kapcsán egyaránt. A digitalizálás a tárgylemezek nagy száma miatt kézi módszerekkel nem gazdaságos, ezért erős az igény a megbízható, gyors és elérhető árú automatizált rendszerekre. A megfelelően felkészült digitális patológiai laboratóriumok munkamenetének már része a digitális archiválás, de a régi minták feldolgozása jelenleg nem megoldott. Legfőbb probléma az archívumok sokfélesége: Az üveglemezek alaki minősége, a tárolás és azonosítás módja mindenütt eltérő, így egyszerű automata berendezés kialakítása sem lehetséges. A megoldást a környezetét intelligens módon feltérképező robotcella jelentheti, amely képes felismerni az adott tárolási szisztémában az üveglemezek helyzetét és automatikusan megtervezni a manipulációhoz szükséges mozdulatokat.

Az előadásban részletesen ismertetjük egy robotcella koncepcióját, amely képes a legyakoribb archívum formátumok kezelésére. A vizionált megoldás automatikusan felismeri és megkülönbözteti a tárgylemezeket, megtervezi a megfogáshoz szükséges mozdulatsort. Ezt követően a mintákat egy jelölő berendezés segítségével szabványos egyedi azonosítóval látja el, majd szabványos magazinban helyezi el. A standardizált elrendezésben a minták már jól kezelhetőek a meglévő nagykapacitású szkennerekkel. Bemutatásra kerülnek azok a gépi érzékelési, felismerési és mozgástervezési feladatok, amelyek a megoldás kulcsát jelentik. Különösen fontos a megfelelő szenzor-modalitások azonosítása, amelyek megbízható és gazdaságos megoldást jelentenek.

Az Óbudai Egyetem és a 3DHISTECH Kft. közös fejlesztésének célja egy robotizált termékvonal kialakítása a digitális patológia és hisztológia minél teljesebb és hatékonyabb támogatása érdekében.