Kutatás-fejlesztés és Innováció Magyarországon

Megjelent a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 2020. évi kiadványa „Kutatás-fejlesztés és Innováció Magyarországon” címmel. A brosúra azzal a céllal készült, hogy a lehető legszélesebb körben tegye elérhetővé a kutatás-fejlesztés és az innováció szerepét, jelentőségét a versenyképesség növelésében. Az egyetemi-ipari kutatási együttműködések témakörében az Óbudai Egyetemet a Kiberorvosi Rendszerek Kompetencia Központ (KK) kapcsán említik meg a kiadványban, ezzel tudományos erőssége egyértelműen pozícionált, és a Területi Innovációs Platformokat (TIP) illetően is az elismert egyetemek között szerepel, illeszkedve az Egyetem új stratégiai irányához.

A kiadvány a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adataira és uniós forrásokra támaszkodva nyújt objektív képet a hazai KFI szektor jelenlegi helyzetéről és folyamatairól, rávilágítva a legfontosabb összefüggésekre is. Az NKFI Hivatal által életre hívott és múlt évben indult Területi Innovációs Platformok (TIP) kezdeményezésének célja, teret biztosítani a helyi ökoszisztéma szereplői együttműködéséhez és új szakmai alapok létrehozásához. A megújuló hazai innovációs ökoszisztéma jövőbeli teljesítménye és versenyképessége szempontjából kulcsfontosságú, hogy az érintett szereplők kapcsolatai helyi szinten is megerősödjenek és az intelligens szakosodási stratégia mentén fokozzák egy-egy térség innovációs képességét. Az NKFI Hivatal olyan új találkozási pontokat kíván létrehozni a Területi Innovációs Platformok keretében, amelyek új szemlélettel segítik elő az információáramlást, a tudástranszfert, valamint az együttműködést és a szakmai kapcsolatépítést. Eddig közel 200 szervezet csatlakozott már a Területi Innovációs Platformhoz.

A „Kutatás-fejlesztés és Innováció Magyarországon” című kiadvány elektronikus formában is letölthető a következő weboldalról:

https://nkfih.gov.hu/hivatalrol/hivatal-kiadvanyai/kutatas-fejlesztes-magyarorszagon-2020


Forrás: http://news.uni-obuda.hu/articles/2020/07/10/kutatas-fejlesztes-es-innovacio-magyarorszagon